Konsten med krypto : Ett fenomen svårt att förstå?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för design

Sammanfattning: I och med införandet av WWW (world wide web) så har det visat sig att den stora samling av data i form av bilder på internet ökar risken för plagiat för den enskilda konstnären. Kryptokonsten som är ett relativt nytt fenomen som med hjälp av blockkedjeteknik utgör en digital konsthandel av så kallade NFT-tokens möjliggör till visso att bekämpa detta. Men blockkedjans innebördan i och med dess relativt omogna stadie kan uppfattas som svår att förstå. Med hjälp av informationsvisualiseringen kan man bryta ner komplex data till en lätthanterlig bit av information. Denna studie har därav fokuserat på att med hjälp av grafisk design se hur man kan utveckla en informationsvisualisering gällande just blockkedjebaserade marknadsplatser av digital konst och huruvida fenomenet kryptokonst går att förstå utifrån en informationsvisualisering. Det studien visar på är att det till viss mån går att se en koppling mellan informationsvisualiseringen och en informants förståelse av fenomenet, men att det krävs utveckling kring vissa områden av informationsvisualiseringen som informationsvägledning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)