Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra.   Varför har vi då ingen plats där man kan gå ut och arbeta med kontorsarbete? I detta projekt har jag tillsammans med Frida Pettersson, designstudent på Beckmans designskola, utvecklat och tagit fram en stol som är anpassad för kontorsarbete utomhus. Kontorsstolen är bred och robust med ett flexibelt och vridbart bord som är fäst på sidan av stolen. Stolen är vridbar och skyddar dig och din dator från ovälkommet solljus, väder och vind. Den ger även en form av avskärmning.   Allt började med att vi tillsammans gjorde en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng där vi tog fram ett koncept på ett utomhuskontor. Konceptet var mer som en designidé och vi tillsammans med vår handledare såg stor potential att fördjupa detta designkoncept. Vi har undersökt konstruktion och produktion för att anpassa denna stol för offentlig utomhusmiljö. Möbeln har genomgått en ny formgivning genom en designprocess enligt Österlin (2011) med research, syntes av lösningar, utvärdering och konceptutveckling. Vi har även under detta projekt identifierat tänkbar kund för vår utomhuskontorsstol och tagit fram en färdig prototyp i skala 1:1.   Med vår lösning på utomhuskontor får människan möjligheten att tillbringa en del av, eller hela arbetsdagar utomhus, vilket är en mer naturlig miljö för människan. Det gör att man får naturupplevelser, frisk luft och solljus som i sin tur ger D-vitamin under den varmare delen av året. Det kan även ge möjlighet att kombinera jobb med fritid på ett flexibelt sätt. Genom att få möjlighet att arbeta utomhus kan man öka människans välbefinnande och kreativitet och minska stillasittande och stress. Vi tror att samhället i stort kan ha nytta av vår lösning. Att placera ett utomhuskontor på en kontorsbyggnads innergård eller i en kommunägd park ger gladare anställda och friskare invånare. Vår lösning är robust, relativ enkel och billig att producera, även så installera och kräver minimalt med underhåll. Den integrerar såväl ekonomisk- social- som ekologisk hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)