Basinkomst och den svenska välfärden : En analys av feministiska argument för ett införande av basinkomst i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)