Jämförbar situation och sexuell läggning : om tillämpningen av jämförbar situation i mål som har samband med diskrimineringsgrunden sexuell läggning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tim Holappa; [2015]

Nyckelord: Arbetsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)