Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud : En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. Alla inspelningar hade spelats in med tre olika kondensatormikrofoner: Neumann U87, AKG C414, med cirkulärt formade membran och Ehrlund EHR-M som skiljer sig åt då den har ett triangulärformat membran. 20 studenter från Högskolan Dalarna deltog i lyssningstestet. De fick lyssna på de olika inspelningarna och bedöma vilka de uppfattade som mer verklighetstroget och vilka ljudkvaliteter de upplevde gav en verklighetstrogen ljudåtergivning. Resultatet visar att majoriteten av lyssnarna föredrog EHR-M. I de flesta fall motiverades detta med att mikrofonen upplevdes ha balanserad frekvensåtergivning och genom sitt ”naturliga ljud”. En del av informanterna föredrog istället C414 eller U87 därför att dessa mikrofoners ljudåtergivning stämde bättre in på deras preferenser om hur instrumenten lät mest verklighetstroget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)