Att ge bort en del av sig själv : upplevelsen av att vara organdonator

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Svante Knutsson; [2008-06-03]

Nyckelord: Organdonation; Omvårdnad;

Sammanfattning: Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/Omvårdnad – eget arbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)