Illegal IT-användning : Har beteendet gällande nedladdning av upphovsrättsskyddat material bland studenter förändrats till följd av den nya upphovsrättslagen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

Sammanfattning: I denna uppsats behandlar vi en form av illegal IT-användning, nedladdning av upphovsrättskyddat material via Internet. Undersökningen är koncentrerad till att undersöka om beteendet gällande nedladdning hos studenter förändrats till följd av den förändrade upphovsrättslagen som i juli 2005 trädde i kraft. Beteendet innebär om studenterna förändrat sin nedladdningsfrekvens och sitt tillvägagångssätt efter lagändringen jämfört med innan lagändringen samt vilka orsaker som ligger bakom det aktuella beteendet. Undersökningen genomfördes vid Örebro universitet. För att samla in data till denna undersökning gjordes en enkätundersökning som besvarades av 153 stycken individer. Data för att sammanställa inledning, frågeställning och syfte samlades i huvudsak in från artiklar och information som funnits via Internet. Det vi kom fram till i denna undersökning var att nedladdningsfrekvensen och antalet som fortfarande laddar ned är mindre efter lagändringen än det var innan. Orsakerna till den minskade nedladdningen är främst att de känner att risken att åka fast är stor samt att de anser att straffet för nedladdning är tillräckligt hårt för att avskräcka. En annan viktig orsak är att de tillfrågade vill vara laglydiga. Bland dem som fortfarande laddar ned anser större delen att risken att åka fast är liten samt att straffet för nedladdning inte avskräcker tillräckligt mycket. De har även till viss del förändrat sitt beteende när det gäller tillvägagångssättet vid nedladdningen. Många användare har bytt från att använda Direct Connect till att använda BitTorrent istället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)