Möten med naturandar : Natur, ondska och moral i vandrartrilogin

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Malin Juell-skielse; [2020]

Nyckelord: SF; Urban Fantasy; Ekokritik;

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en ekokritisk analys av romanerna i Madeleine Bäcks trilogi om vandrarna. Syftet med analysen är att undersöka hur relationerna mellan människa och naturandar samt hur förhållandet mellan människa och natur framställs. Den tematiska analysen visar att naturen inte är något hot mot människorna även om naturandarna kan var det. I en berättelse där både människor och naturandar är moraliskt onda, men naturen förhåller sig neutral komplicerar Bäck skräcklitteraturens gängse negativa natursyn. Samtidigt befäster verket en humanistisk världsbild där människan förblir det enda, eller etiskt mest värdefulla, subjektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)