Prospektansvar - Möjligheten till skadestånd vid felaktiga eller vilseledande prospekt och rätten till grupptalan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)