Optimering av dehydrering för 5 millimeters vävnader i Logos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Fanny Berg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kvalite inom patologi är viktigt och det finns flera steg i preanalysen som kan påverka diagnostiken. Fixering, dehydrering och snittning är viktiga steg där fel kan uppstå som påverkar diagnostiken. Fixering förhindrar autolys och att mikroorganismer inte kan tränga in i vävnaden. Det finns olika fixeringsmedel och ett vanligt fixeringsmedel är formalin. Dehydrering innebär att vattnet i vävnaden byts ut mot paraffin, vävnaden bör ha fixerats minst i 24 timmar innan. I processen läggs vävnaderna i olika bad, första steget är en låghaltig alkohol och sedan ökar styrkan på alkoholen för att minska att vävnaden krymper. Nästa steg är clearing som förbereder vävnaden för paraffin då alkohol och paraffin inte är blandbara med varandra, tillsist sker en infiltrering av paraffin. Syftet var att optimera dehydreringen för 5 mm vävnader med Logos. Nio olika dehydreringar utfördes där vävnaderna gick igenom formalin, etanol, isoparaffin, isopropanol och vax infiltrering. Vävnader som hade dehydrerats i 12 timmar blev hårda, torra och svårsnittade. Vävnader som dehydrerats under 7 timmar blev underdehydrerade och det förekom hål i snitten. Hud, uterus och tyroidea var svårsnittade medans appendix, njure, mjälte, navelsträng, placenta, adnex, gallblåsa och testikel gick lättare att snitta. Försök 1 hade en starkare infärgning än resterande försök. Anledning till att hål förekommit vid försöken kan bero på en överdehydrering som gör vävnaden torr och hård eller en underdehydrering som gör att partier blir mjuka. Det behöver göras flera försök för att uppnå den mest optimala dehydreringen för 5 mm vävnader, eller att programmet baseras på vävnadstypen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)