Hoff. Conterfäyarens teckning : en skiss av Georg Engelhard Schröder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Grethe Backlund; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Med utgångspunkt i en porträttskiss signerad  Schröder tecknas i uppsatsen en bild av konstnären Georg Engelhard Schröder och särskilt av hans tid som hovmålare 1725-1750.  I uppsatsen diskuteras Schröders porträtt av drottning Ulrika Eleonora och den tecknade ansiktsstudiens roll i det samtida porträttmåleriet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)