Äldres upplevelse av depression : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senaste åren och ses därmed som en avde största folksjukdomarna. Det är framför allt diagnoser för depressionersom bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan. I dag lider cirka 20 procentav alla äldre personer av psykisk ohälsa. Uppkomsten av depression hos äldrekan både ha biologiska och sociala faktorer. Det kan vara svårare att ställarätt diagnos hos äldre jämfört med yngre, eftersom äldre uppvisar depressionsymtom på ett annorlunda sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)