Oväsendet : Det samiska motståndet mot kristnandet i Arjeplog, 1682-1693

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Peter Uvén; [2020]

Nyckelord: Samer; kristnande; postkolonial teori;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)