Biologisk reducering av nitrat och nitrit i vatten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Sammanfattning:

During the summer 2007 was a scrubber tested at Gruvön papper mill in Grums. The scrubber reduced NOx with 90 % in flue gas. NOx was transferred from the flue gas to a scrubber liquid as nitrate and nitrite. The scrubber liquid needs to be purified from nitrate and nitrite.

 

One possible solution is to clean the scrubber liquid in Gruvön biologic cleaning construction.

Microorganisms in the biologic cleaning construction need to assimilate nitrogen. There are environments free from oxygen in the cleaning construction. Microorganisms can reduce nitrate in environments free from oxygen.   

 

At the implementation was a labmodel built of the two first steps from Gruvön papper mill. Wastewater was collected from Gruvön papper mill. The wastewater was dosed with salts of nitrate and nitrite and pumped into the labmodel.

The results showed that nitrate and nitrite can be reduced in content with help of the biological cleaning construction.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)