Det är roligt fast det är jobbigt : En kvalitativ studie om hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever läs- och skrivaktiviteter.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Josefin Franzen; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)