MOVING FORWARD IN INDIA An Analysis of IKEA’s Indian Distribution Network Development

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Gunnar Löfstedt; [2018-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)