Lunettfönster - lötningsteknik i den runda karmöverdelen

Detta är en M1-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Pihla Vihemäki; [2011-07-04]

Nyckelord: Lunettfönster; Fönster; Lötning; Bygghantverk;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 7,5 hp, 2011

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)