Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Sally Svensson; [2021-09-28]

Nyckelord: opera; byxroll; genus; scenkonst; gestaltning;

Sammanfattning: Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med känslor och olika karaktärsdrag, som läses som män. I undersökningen har jag arbetat med två olika byxroller från olika operor vilka jag sedan filmat varsin tolkning av. Jag har arbetat ensam och i en workshop med en doktorand i performativa och mediala praktiker och därefter genomfört en intervju med en lektor i scenisk gestaltning med filmerna som grund. De verktyg jag i undersökningen kommit fram till att jag kan använda mig av är många. Jag kan bland annat aktivt välja hur jag tar plats i rummet, hur jag använder mig av blicken, min kropp och röst. Jag har även kommit fram till vikten av att få syn på mina omedvetna val och betydelsen av att förankra de val jag gör inne i mig själv. Jag har även fått syn på hur normer inom operavärlden påverkar gestaltningen och de val vi ställs inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)