Hur påverkas sömnen av styrketräning bland män? : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vad den existerande litteraturen sa om hur sömnen påverkas av styrketräning bland män 16-65 år. Den valda metoden var en litteraturstudie av allmän karaktär. Detta innebär att sammanställa ett resultat som ska beskriva kunskapsläget för ett visst område och sedan komma fram till en sammanfattande slutsats för det valda ämnet. Till studiens resultat användes 9 vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar hämtades från databasen Discovery. Artiklarna granskades enligt PEDro-skalan. Det sammanfattade resultatet visade att styrketräning har en positiv effekt på sömnen. Styrketräning som genomförs under morgonen och i början av dagen har en positiv effekt på sömnen. Träning som äger rum nära inpå sänggående (90 minuter innan) verkar ha en neutral effekt på sömnen. Styrketräning har visat sig kunna förenkla processen att somna, det förlänger den totala sömndurationen och förbättrar den generella sömnkvaliteten. Excentrisk styrketräning förkortar processen att hamna i REM-sömn jämfört med den koncentriska motsvarigheten. Det existerar en korrelation mellan hög muskelstyrka och god sömnkvalitet. Styrketräning har en positiv effekt på sömnen bland män i åldrarna 16-65 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)