Korta vårdmöten : En litteraturstudie av patienters upplevelser inom akutsjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Författare: Karolina Ruth; Malin Sahlén; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)