Vad vill TV-kanalerna ha? : En kvalitativ studie om hur man gör en framgångsrik pitch för en TV-kanal

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Sett utifrån producentens perspektiv har pitchen blivit en väldigt central del i arbetet nu jämfört med vad den var mellan 1956 och 1987 då SVT hade monopol på TV-Sverige och enbart använde sig av sina egna produktioner. Idag ser bilden helt annorlunda ut. Kommersiella kanaler, och även SVT, köper in TV-program från produktionsbolag. Jag ska tillägga att SVT fortfarande, och även TV4, till viss del producerar sina egna program, men långt ifrån alla. Pitchen kan upplevas som liten och betydelselös i ett stort sammanhang, men trots att den är en liten del är den otroligt viktigt. Får produktionsbolaget ingen finansiär till programförslaget blir det inget TV-program. Det gäller alltså för producenten att göra ett gediget arbete med pitchen för att få TV-kanalens ”JA”.

Syftet med uppsatsen är att med denna bakgrund ta reda på vad man som producent på ett svenskt produktionsbolag ska säga på pitchen för att få ett framgångsrikt resultat. För att ta reda på detta har jag använt mig av följande frågeställning: Vilka egenskaper ska en framgångsrik pitch ha enligt svenska TV-bolag? Och som följdfråga till detta har jag: Finns det några skillnader i synen på pitch mellan SVT och de kommersiella kanalerna?

Jag har avgränsat mig genom att enbart kolla på pitchen som sker mellan svenska produktionsbolag och de svenska TV-kanalerna SVT, TV3, TV4, och kanal 5.
Resultatet har jag tagit fram genom teori och kvalitativ data som jag samlat in genom en halvstrukturerad intervju som gjorts med sändare och mottagare vid en pitchsituation, där de som pitchar, producenterna, är sändare, och TV-kanalerna är mottagare.

Resultatet visar på att alla kanaler vill lyssna på en pitch där personen som pratar brinner otroligt mycket för sin idé, och som på ett snabbt och tydligt sätt kan berätta vad programförslaget är, och vad som gör det unikt. Men de vill även lyssna på en idé som passar in på respektive kanals tablå, och eftersom att de har olika uppdrag (SVT är oberoende medan de övriga kanalerna i behov av annonser i och med att de är kommersiella) och olika målgrupper och strategier så skiljer det sig åt vilka programförslag som kanalerna tackar ja till. Övriga faktorer som påverkar beslutet är om kanalen har förtroende för producenten och produktionsbolaget.

Det som skiljer kanalerna åt när det gäller synen på pitch är innehållet. Som jag tidigare nämnde så har kanalerna olika uppdrag, och därigenom söker de efter olika typer av programförslag. Men eftersom att SVT är oberoende och finansieras via TV-licensen så har de större utrymme att ta risker än vad de kommersiella kanalerna har, eftersom de är i stort behov av höga tittarsiffror. När det kommer till pitchutförandet vill alla TV-kanaler ha samma sak (se svar fråga 1).

Från mitt resultat utformade jag en gestaltande del som understryker de två viktigaste faktorerna till ett lyckat pitchresultat, nämligen att den som pitchar är helt färdig med sig idé, och att producenten väljer rätt TV-kanal att pitcha för. Min gestaltning är en informationsfilm som använder sig av en retorisk form och berättarton.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)