En studie av Sveriges efterlevnad av internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering artikel 4

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Alice Haglöf; [2018]

Nyckelord: Folkrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)