Snowy : Visualisering av SNOMED CT:s data

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Detta dokument beskriver ett kandidatexamensarbete som genomförts av åtta civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Examensarbetet bestod av att utveckla en webbapplikation för att möjliggöra navigation och visualisering av element ur den medicinska databasen SNOMED CT samt deras relationer. Den första delen av dokumentet består av gruppens gemensamma arbete och erfarenheter för att uppfylla kundens givna krav samt själva processen om hur det är att arbeta i ett större mjukvaruprojekt. Den andra delen består av studenternas individuella bidrag till examensarbetet som berör något spridda ämnen men som har en anknytning till mjukvaruutveckling och projektarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)