Krigets Kongo: en studie av beroende

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Madelene Lassi; [2004]

Nyckelord: Kongo; Rwanda; beroende; interdependens; sårbarhet;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att studera kriget i Kongo ur ett beroendeperspektiv.
Inblandade parter beskylls för att bedriva en illegal handel med
kongolesiska naturresurser. En av förutsättningarna för fortsatt handel kan
vara att kriget fortgår och därmed ytterligare försvagar den kongolesiska
staten.

Jag har valt att studera tre olika områden: statens oberoende, utländsk
intervention i Kongo och den påstådda handeln. Beroendeteori och
interdependens har använts vid studien och det finns tecken på att det har
skapats beroendeförhållanden mellan de deltagande aktörerna.

Det är inte givet att det är Kongo som är den mest sårbare parten, även om
det kan antas eftersom landet härjats svårt av kriget. Istället kan det
vara den aktör som antas tjäna stora pengar på den illegala handeln, i
detta fall Rwanda, som är mest sårbar i ländernas interdependenta
förhållande. Landet räknas som ett av världens fattigaste och eftersom de
själva inte har samma tillgång på naturresurser som Kongo, kan man tänka
sig att en eventuell handel ger stora inkomster. Om förutsättningarna
skulle förändras och handeln tvingas upphöra, innebär det troligtvis en
stor förlust för den rwandiska sidan.

Situationen i Kongo kompliceras ytterligare av att de rebellrörelser, vissa
understödda av Rwanda, som ockuperar stora delar av landet även har
representation i den kongolesiska regeringen. Det skapas en interdependent
situation, där alla i någon form är beroende av varandra. Detta beroende är
dock komplicerat och de instrument som använts, sårbarhet och asymmetriskt
beroende, gäller inte bara för en aktör. Jag har funnit i min studie att
det beror på vilken problemsituation som studeras och att den aktör som är
sårbar i en situation kan vara den dominerande i en annan.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)