The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Knowledge-based Entrepreneurship

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)