"Planeterna talar sitt tydliga språk" : En genreanalys av horoskop från fyra svenska tidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)