Film som läromedel i historieundervisningen : En fallstudie baserad på en lärare och sex elevers uppfattningar och tankar om film i historieundervisningen, årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Jennifer Eriksson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)