Marieholms Klätterklubb

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Det här projektet har handlat om utmaningar. Utmaningen att transformera en fabrik, att orientera sig i historien, att hitta balansen och att gestalta hållbart för framtiden. Men framförallt om att utmana besökaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)