Förbättra processen vid småskalig systemutveckling : en fallstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Författare: Åke Johansson; Lennart Jonasson; [2003]

Nyckelord: Fallstudie; Systemutveckling; SPI; CMM; SSM;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)