Taksäkerhet med fokus på fall

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Byggarbetare är mer utsatta för fallolyckor än arbetare i andra branscher. Idag fallolyckor är den vanligaste och det är även de vanligare dödsorsakerna i byggindustrin. Under de senaste åren visat sig att fallolyckor ligger högst bland de andra orsakerna till anmälningar om olycksfall med sjukfrånvaro. Den senaste statistiken om fall olyckor ligger ungefär 44 % av de andra arbetsolyckorna. Under 2009-2013 har arbetsmiljöverket tagit emot drygt 750 anmälda takarbetes relaterade olyckor, av dessa har ca 332 stycken varit fallolyckor. Fallolyckor omfattar där någon fallit omkull, halkat, snavat, trampat snett, trampat igenom eller fallit ned till en lägre nivå. Ur denna definition kan fallolyckorna uppfattas och delas i två kategorier, antingen fall av person från höjd eller fall av person på samma nivå. Alla typer av fallolyckor leder till allvarliga skador med långtidsfrånvaro och ibland även dödsfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)