CRYPTO AS A CHOICE OF PAYMENT : PERCEIVED CHALLENGES FROM THE USER PERSPECTIVES

Detta är en L3-uppsats från Jönköping University

Författare: Nguyen Nguyen; Yiwen Chen; Cheuk Yuen Wai; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)