Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)