Affärssystem som Software as a Service, en populär lösning för små och medelstora organisationer trots risker? : En studie om vad som har betydelse för att organisationer accepterar risker och implementerar SaaS-baserade affärssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Införandet av ny teknologi i organisationer är ett ständigt aktuellt forskningsområde inom affärssystemforskningen. De senaste åren har fenomenet ”Molntjänster”, eller Software as a Service (SaaS), vuxit i popularitet. Många affärssystemleverantörer erbjuder idag sina kunder affärssystem som en molntjänst. SaaS-baserade affärssystem ger organisationer fördelar i jämförelse med traditionella affärssystem som installeras lokalt i organisationen, som exempelvis ökad skalbarhet, bättre åtkomstmöjligheter, samt lägre kostnader för implementation - vilket gör det särskilt intressant för små och medelstora organisationer. Dock innebär SaaS-baserade affärssystem även risker, som relateras till exempelvis bristande säkerhet, begränsade möjligheter till systemanpassning och integration, bristande prestanda, samt leverantörsinlåsning. Dessa risker kan få organisationer att tveka till att implementera SaaS-baserade affärssystem, trots identifierade fördelar. Tidigare forskning har identifierat både fördelar och risker med SaaS-baserade affärssystem, men lite är känt om varför små och medelstora organisationer väljer att införa sådana system trots de risker systemen är associerade med. Studiens syfte är därför att skapa förståelse för vad som har betydelse för att små och medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. Studiens resultat indikerar att förståelse för risker, tillit och förtroende för systemleverantören, reducerat kompetensbehov internt i organisationer, samt graden av komparativa fördelar har betydelse för organisationers vilja och acceptans till att implementera SaaS-baserade affärssystem, trots risker. Studiens slutsatser har även bidragit med rekommendationer för hur systemleverantörer av SaaS-baserade affärssystem kan utveckla sina värdeerbjudanden. Exempelvis rekommenderas systemleverantörer att vara ärliga och transparenta i kommunikationen mot kundorganisationer, samt att samarbeta med kundorganisationer genom hela implementationsfasen och efter slutförda implementationsprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)