Finansiering av nystartade företag : En kvalitativ fallstudie om finansieringslösningar för entreprenörer utan erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom entreprenörskap och restaurangbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Vindar Berda; Omar Saidzei; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: This is a qualitative case study that aims to examine the small entrepreneur’s choice of financing solutions and their thoughts on various forms of financing. The authors have chosen to specifically examine entrepreneurs who do not have experience that stretches more than three years in entrepreneurship and the restaurant business. The study used three different companies in the restaurant business in Stockholm and semi-structured interviews were conducted with all owners of the company, corresponding to a total of six respondents. The study's findings show the relationship of entrepreneurs who believe that the experience of the industry and entrepreneurship is valuable also are more prone to giving away some ownership in exchange for a certain expertise and funding.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)