Om betygsättning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Kaweh Elyasi; Katarina Sundström; [2014-03-03]

Nyckelord: Betyg; Reform; Påverkan; Uppfattning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)