Bagarna i den nya och gamla gymnasieskolan; Vägen till akademiska studier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Volkan Serengil; [2012]

Nyckelord: Gy11; Gy2000; Bivariat analys; SWOT; RL-BAG; LP-BAG;

Sammanfattning: Uppsatsen jämför (a) Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningen bageri och konditori (RL-BAG) och (b) Livsmedelsprogrammet mot bageri (LP-BAG) i relation till varandra och fortsatta akademiska studier. Det är motsvarande program från Gy11 respektive Gy2000. Frågeställningen fokuserar på skillnaden mellan RL-BAG och LP-BAG gällande behörigheten och tillgång till akademiska utbildningar vid två lärosäten. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur skillnaden ser ut för de aktuella gymnasieprogrammen. Att det finns en skillnad är redan konstaterad i bl.a. utformningen av den nya gymnasieskolan. En aspekt att se på uppsatsen är att den har en utvärderande funktion av den senaste gymnasieförordningens yrkesprogram (Gy11). Metoderna som används i undersökningen är i huvudsak kvantitativa (i skildringen/resultatet). Den mäter det bivariata förhållandet mellan kombinationer av behörighetsgivande gymnasiala kurser och programtillgången vid de aktuella lärosätena. I metoden används bl.a. SWOT för att definiera skillnaderna. Resultatet visar att det finns en skillnad i urvalet. Den grundläggande behörigheten för Gy11 är betydligt mer fördelaktig än den motsvarande nivån för Gy2000. Även om kärnämnena räknas med i LP-BAG. Däremot har LP-BAG tillgång till fler särskilt behörighetsgivande kurser som i olika kombinationer ger tillgång till fler utbildningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)