Menstruationscykeln och träning: Kvinnliga idrottares egna upplevelser med fokus på prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Fler kvinnor väljer att idrotta och trots ökat intresse om kvinnokroppen och menstruationscykeln (MC) i idrottsvärlden finns det fortfarande brist på forskning. Att optimera sin prestation är ett mål hos idrottare men för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs det mer kunskap om hur MC påverkar idrottare och deras prestation. Syfte: Att undersöka hur kvinnliga idrottare på distrikt, nationell och internationell nivå upplever sin MC med fokus på prestation inom träning och tävling. Metod: En tvärsnittskohortstudie genomfördes i form av en enkätstudie. Enkäten innehöll 17 st frågor. Urvalet var aktiva idrottare inom simning, friidrott och konståkning på antingen distrikt, nationell eller internationell nivå. Totalt svarade 39 idrottare på enkäten. Alla 39 inkluderades i studien. Resultat: Genomsnittligt skattar idrottarna att de har en allmän koll på MC där deltagarna har mest koll på grunderna därefter att MC kan påverka träning. 64% av deltagarna ville veta mer om MC kopplat till prestation och träning optimering. 56% av deltagarna upplever att MC påverkar deras prestationdär de flesta kände att styrkan påverkades mest. 41% av deltagarna har behövt avstå från träning någon gång på grund av MC symptom. Symptomen som deltagarna drabbades mest av var humörsvängningar, magkrämpor, trötthet och uppblåsthet. För att minska negativa symptom under MC användes de flesta smärtstillande medicin (46%). Bara 23% upplevde positiva symptom under menstruationscykeln. Slutsats: Studien ger en bild på idrottares kunskap kring menstruationscykeln, hur de upplever sin menstruationscykel samt hur sin prestation påverkas. Mer forskning kring kunskap och MCs påverkan på prestation önskas för att kvinnliga idrottare ska kunna förbättra sin prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)