TYSTAR DOM NER SÅ HÖJ VOLYMEN : Om motstånd, klass, femininitet och sexualitet i åtta svenska hiphop texter 2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Genusvetenskap

Författare: Camilla Wedfelt; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka hur svenska kvinnliga hiphop artister uttrycker positioner rörande femininitet, sexualitet och klass i låttexter. Undersökningen är gjord utifrån en kritisk diskursanalys på åtta utvalda låttexter från musikåret 2014 och fokus ligger uteslutande på låttexter framförda av kvinnliga rappare. De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen grundar sig i Beverley Skeggs teori om respektabilitet, där både klass och genus är centrala teman. Analysen visar hur rapparna gör motstånd mot sociala och moraliska normer kring klass, femininitet och sexualitet och på så sätt dissimilerar de inte en klasstillhörighet som Skeggs menar att en kan göra för att uppnå legitimitet. Texterna uttrycker istället en positiv identifikation med arbetarklassen och försöker därmed uppnå legitimitet genom identifikation, inte genom att dissimilera en klassposition. Analysen visar också att rapparna kan inta en maskulin position, dels för att motsätta sig en femininitetsdiskurs, men även för att kunna rappa om sexualitet med makt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)