Socialdemokraternas ideologi : En beskrivande idéanalys av Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest under 2000-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Under den senaste tiden har det debatterats kring att Socialdemokraterna har kommit närmare högerpartierna i Sverige. Syftet med studien är att undersöka vad Socialdemokraterna har för ideologi idag och om partiets ideologi har förändrats under 2000-talet. Genom att tillämpa en beskrivande idéanalys av Socialdemokraternas valmanifest och partiprogram under 2000-talet, undersöks vilka socialistiska, liberala och konservativa drag det går att se hos Socialdemokraterna idag. Analysen av Socialdemokraternas ideologi utgår ifrån valda kategorier och grundar sig i teoretiska ramverk, som består av de klassiska ideologierna socialism, liberalism och konservatism. Studiens slutsats är att det går att se stora socialistiska drag hos Socialdemokraterna idag, men även vissa liberala och konservativa drag. Undersökningen visar även att Socialdemokraternas ideologi inte har förändrats under 2000-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)