Hur hanterar läraren korstryck vid betygsättning : En studie om hur de olika styrdokumenten och styrsignalerna påverkar läraren vid betygsättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Sara Okström; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)