Stilmanér i paleontologiska illustrationer : Examensarbete i informativ illustration

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Stina Rudebjer; [2019]

Nyckelord: illustration pedagogik paleontologi;

Sammanfattning: Bland paleontoligifokuserad media riktad till barn så är dinosaurier väldigt överrepresenterade, och utifrån mina observationer så är kunskapen om andra förhistoriska arter därför låg. Därför så har jag skapat ett koncept för en paleontologisk barnbok om icke-dinosaurier, och bokens illustrationer har anpassats efter målgruppens behov. För att ta reda på vilken stil som är bäst lämpad för ämnet så har jag genomfört tester, genomfört intervjuer och granskat tidigare paleontologiskt material. Detta har lett mig till slutsatsen att stiliserade men samtidigt faktamässigt korrekta och icke-abstrakta illustrationer är den bäst lämpade stilen för faktaböcker om paleontologi riktade till barn i mellanstadieålder. Denna kunskap kan var till nytta för att skapa böcker med information som målgruppen tar åt sig av, och det kan även vara mer ekonomiskt i och med att stiliserade illustrationer går fortare att producera.   Nyckelord: Illustration, paleontologi, pedagogik, barnläromedel

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)