Unga japaners språk i fiktion och verklighet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Madeleine Centino Larsson; [2014-02-27]

Nyckelord: japanska; ungdomsspråk; wakamono kotoba; yakuwarigo;

Sammanfattning: Denna undersökning tar itu med unga japaners språk wakamono kotoba. Wakamono kotoba består av nyskapande ord och majoriteten av orden har spridits genom massmedia. Det har gjorts många undersökningar om denna språkmångfald. Ett resultat av forskningen är boken Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba skriven av Yamaguchi (2007). Där kategoriserar författaren in wakamono kotoba i nio olika delar. Det som skall göras är att se om dessa kategoriseringar även tillämpas för den fiktiva världens språkbruk med fokus på den populära japanska serien Kuroko no basuke skriven av Fujimaki Tadatoshi. Med andra ord, jämförs den wakamono kotoba som används i den reella världen, med yakuwarigo ’rollspråk’ som används i serier. Yakuwarigo myntat av Kinsui (2003) är språket som används i den fiktiva världen; serier, teater, filmer med mera. Yakuwarigo i japanska associeras med en karaktärs: ålder, kön, dialekt, yrke, nationalitet, om det är en historisk karaktär och även icke-mänskliga karaktärer. Tidigare studier har visat att vissa former av yakuwarigo, såsom en professor eller en väldigt feminin karaktärs språk enbart existerar i fiktion och inte i den reella världen. Däremot är wakamono kotoba inte så känt och har inte studerats mycket om i yakuwarigo. Resultatet av forskningen som gjorts tyder på mer frihet i den reella världens wakamono kotoba, medan det wakamono kotoba som ryms inom yakuwarigo är mer begränsad. Trots detta så är den reella världen och den fiktiva världens wakamono kotoba väldigt lika varandra.Karaktäristiken av den reella världens wakamono kotoba, har relativt olika kategoriseringar från det som finns i yakuwarigo. Föregående använder kategoriseringar såsom förkortningar medan den senare karaktäriseras enbart efter variation i första och andra persons pronomen, samt satsfinala partiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)