The Impact of Loan Loss Provision on EU Listed Banks Under Local GAAP and IFRS

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Hairong Chen; [2019-08-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)