Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)