Gränslandet mellan lek och drama: en studie inspirerad av fenomenografi om dramapedagogers och teaterlärares uppfattningar av lek och drama

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Författare: Philip Andersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)