Controlling sustainability in the cotton supply chain

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Maria Roth; Lisa Lindskog; [2012-02-20]

Nyckelord: Sustainable supply chain; cotton; control;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)