Demokratiseringen i Mali och Indonesien

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Max Mildh; [2011]

Nyckelord: Mali; Indonesien; demokrati; islam; Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna uppsats tar upp demokratiseringsprocessen i de båda länderna Mali och Indonesien. Detta för att finna vad eller vilka som har och är viktiga för den lyckade demokratiseringen i två länder där inget talade för att de skulle lyckas. Uppsatsen har en utgångspunkt hos de muslimska ledarna och organisationerna samt politiska ledare, men går också noga igenom andra aktörer och särdrag som kan ha haft inflytande i staterna. Målet med texten är att på ett tydligt sätt måla upp hur och varför Mali och Indonesien lyckades och är därför inte en fördjupning i olika teorier om demokratiseringsprocessen. Genom texten ska man kunna se en bred bild av aktörer som på olika sätt och i olika tidpunkter har påverkat utgången av demokratiseringsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)