Preserving Value, Enabling Continuity – Cultural Heritage Conservation and Co-curation with Indigenous Source Communities in a Contemporary Cultural Context

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:21

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)