Egnahemsviken : ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Annika Lundwall; [2008]

Nyckelord: strand; ekologi; gestaltning; brygga; strandpromenad;

Sammanfattning: På ön Ramsö i Waxholms skärgård har en konflikt uppstått. Längs Egnahemsvikens strand har det under årens lopp byggts en större mängd bryggor, några med bygglov andra utan. Bryggorna har blivit större och strandzonen mer och mer privatiserad. 2006 anmäldes bryggbyggnationerna i Egnahemsviken till stadsbyggnadskontoret och i februari 2007 belades de bryggor som inte har bygglov med beslut om rivning. En samfällighetsförening bildades och man startade en dialog med stadsbyggnadskontoret för att få dispens från strandskyddet. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer att omfattningen på bryggbyggnationerna är av den omfattningen att de utgör en småbåtshamn. För de boende på Ramsö är det viktigt att det finns en plats att ha sin båt på, bada och träffas vid. Många går ned på sin brygga och sitter där hela dagen under sommaren. Brygglivet är en stor del av boendet på ön men det borde vara till för alla inte bara dem som var först med att ta sig en plats. Det är också viktigt att strandzonen får möjlighet att fortsätta vara den artrika biotop den är idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)