Vilka egenskaper upplever toppsäljare som viktiga för sin yrkesframgång?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sofia Folke; [2013]

Nyckelord: försäljare; personlighet; egenskaper;

Sammanfattning:

Försäljning har alltid varit en del av företag men har blivit mer uppmärksammat och betydelsefullt på senare tid. För att företag ska generera mycket pengar krävs ofta en bra försäljningsenhet varpå toppsäljare kommit att bli en central del i affärsverksamheter. Den här studien är en beskrivning av hur toppsäljare själva upplever varför de presterar mycket bättre än andra. Tio deltagare bestående av försäljare med olika bakgrunder djupintervjuades och data bearbetades genom en kvalitativ tematisk analys. I resultatet framkom att vissa faktorer upplevs viktiga för att lyckas som toppsäljare. Det krävs hårt arbete, en vilja att arbeta med försäljning och ett genuint engagemang. Deltagarna har flera grundläggande egenskaper gemensamt, som mål- och prestationsinriktning samt social kompetens, men de skiljer sig till viss del åt i personlighet, arbetssätt och beträffande självkänsla. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)